תמ"א 38

לו”ז ושלבי הפרויקט

1.בחינת היתכנות לפרויקט (כ 2-4 שבועות) 

ניתוח זכויות לבניין וקבלת תמהיל דירות ראשוני.
מפגש היכרות עם וועד הבניין או נציגות הדיירים והצגת החברה
מסירת הצעה ומפרט לדיירים

 

2.חתימת חוזה ותכנון אדריכלי (כ-3 חודשים לאחר הבחירה בחברה)
בחירת עורך דין לייצוג דיירים.
הצעת התקשרות מלאה לדיירי הבניין (חוזה על נספחיו, תכנון אדריכלי לדירות הדיירים, מפרט טכני, ולו”ז
חתימת חוזה מחייב בין הצדדים

 

3.שלב התכנון והגשה להיתר (עד 4 חודשים)
הפקת תכניות בנייה מלאות להגשה.
הפקת ערכת הדמיות לפרויקט
אישור הדיירים להגשת התכניות וקידומן ברשות לצורך קבלת היתר בנייה
*קבלת היתר – משתנה בין העיריות, מוערך בין 9 ועד 15 חודשים

 

4.הביצוע (18 ועד 26 חודשים) 
כניסה לליווי בנקאי תמ”א 38/1: חיזוק, השבחת הבניין ובניית הדירות החדשות – 18 חודשים
תמ”א 38/2: הריסה ובניית הבניין החדש כולל אכלוס – 24 חודשים.

צפו בפרויקט תמ"א 38 בקרית ביאליק >